Správce osobních údajů:
Beh-Fin Poradenství s.r.o
Hornická 950, Tišnov, PSČ 66603 IČO: 08309124
společnost není plátcem DPH ani nepřijímá platby v hotovosti Tel: +420 776 031 915
Email: info@behfin.cz 

 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím svým webových stránek https://www.behfin.cz

Kategorie osobních údajů:

identifikační údaje –  jméno, příjmení, titul

kontaktní údaje – mail, telefon

 

Lhůta zpracování osobních údajů

Potenciální klient  kontaktní formulář  - 6 měsíců od vyplnění kontaktního formuláře

Potenciální klient   poradenská schůzka - 2 roky od data konání schůzky

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

  1. Právo přístupu - Potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o  zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU.
  2. Právo na opravu - Můžete požádat o opravu údajů týkajících se Vaší osoby
  3. Právo na výmaz - máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů
  4. Právo na omezené zpracování - Máte právo do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování. 
  5. Právo na informaci - Máte právo na oznámení z naší strany v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Pokud dojde k výmazu nebo opravě osobních údajů, budeme Vás informovat.
  6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - Máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. Vaši námitku můžete podat elektronicky na adrese info@behfin.cz či písemnou formou na Beh – Fin Poradenství s.r.o., Hornická 950, Tišnov 66603
  7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů - Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vaší vůle. Odvolání souhlasu by mělo obsahovat alespoň vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, datum narození a popis toho, jaký konkrétní souhlas odvoláváte. Svůj souhlas můžete zúžit či odvolat elektronicky na adrese info@behfin.cz či písemnou formou na Beh – Fin Poradenství s.r.o., Hornická 950, Tišnov 66603
  8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů -Máte právo obrátit se na dozorový orgán, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/. 
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.